nvcpl.dll

Bit: 64bitNVIDIA Display Properties ExtensionVersion: 8.17.13.3788
Download

ntmsapi.dll

Bit: 32bitOffentliga gränssnitt för flyttbara lagringsmediaVersion: 5.1.2400.5512
Download