wmiprop.dll

Bit: 32bitMedinstallerar för dynamiska egenskapssidor för WDM-providernVersion: 5.1.2600.0Download

wshcon.dll

Bit: 64bitMicrosoft ® Windows Script ControllerVersion: 5.8.9600.16384Download

wwaapi.dll

Bit: 64bitMicrosoft Web Application Host API libraryVersion: 10.0.10586.0Download

wtsapi32.dll

Bit: 64bitWindows Remote Desktop Session Host Server SDK APIsVersion: 10.0.10586.0Download

wlnotify.dll

Bit: 32bitGemensam DLL-fil för att erhålla Winlogon-meddelandenVersion: 5.1.2600.2180Download